רשומות

לא מספיק להמציא נורה - שיעור בשיווק על פי תומס אלווה אדיסון